Madonnine citáty

4. července 2008 v 21:25 | Sandi |  Madonna
"People think being a star is about being fabulous, having your picture taken all the time, going to parties in limousines, having everyone worship and adore you, being rich, rich, rich, having it all. And you know what? They're absolutely right."
"Lidé si myslí, že být hvězdou znamená být báječná, být stále fotografována, jezdit na večírky v limuzínách, být každým uctívána a zbožňována, být bohatá, bohatá, bohatá, mít všechno. A víte co? Mají naprostou pravdu."

"I won't be happy till I'm as famous as God."
"Nebudu šťastná, dokud nebudu slavná jako Bůh."

"I always thought I should be treated like a star."
"Vždy jsem si myslela, že by se se mnou mělo zacházet jako s hvězdou."

"I always thought of losing my virginity as a career move."
"Vždy jsem považovala ztrátu panentsví za krok ke kariéře."

"Everyone loves you when they're about to cum."
"Každý tě miluje, když se chystá vystříknout."

"Sometimes you have to be a bitch to get things done."
"Někdy musíte být děvka, aby se něco stalo."

"How could I have been anything else but what I am, having been named Madonna. I would either have ended up a nun or this."
"Jak bych mohla být něčím jiným než jsem, když mě pojmenovali Madonna. Mohla jsem buď skončit jako jeptiška nebo takhle."

"When I get down on my knees, it is not to pray."
"Když si klekám, není to proto, že bych se modlila."

"I would like to see the Pope wearing my T-shirt."
"Chtěla bych vidět Papeže, jak nosí moje tričko."

"I'm tough, ambitious and I know exactly what I want. If that makes me a bitch, okay!"
"Jsem houževnatá, ctižádostivá a vím přesně, co chci. Pokud tohle ze mě dělá děvku, okej!"

"Every straight guy should have a man's tongue in his mouth at least once."
"Každý hetero chlap by měl mít mužský jazyk alespoň jednou v ústech."

"They thought they would wake up one day and I would go away. But I'm not going to go away."
"Mysleli si, že se jednoho dne probudí a já půjdu pryč. Ale já nejdu pryč."

"You have to be patient. I'm not!"
"Musíte být trpěliví. Já nejsem!"

"I'm anal retentive. I'm a workaholic. I have insomnia. And I'm a control freak. That's why I'm not married. Who could stand me?"
Nimrám se v maličkostech. Jsem workaholic. Trpím nespavostí. A jsem manipulující monstrum. Proto nejsem vdaná. Kdo by mě mohl vystát?"

"Listen, everyone is entitled to my opinion."
"Poslouchejte, každý má právo na můj názor."

"If I was a girl again, I would like to be like my fans, I would like to be like Madonna."
"Kdybych byla znovu děvče, chtěla bych být jako mí fanoušci, chtěla bych být jako Madonna."

"I stand for freedom of expression, doing what you believe in, and going after your dreams."
"Zastávám svobodu vyjádření, dělání toho, v co věříte, a následování svých snů."

"Everyone probably thinks that I'm a raving nymphomaniac, that I have an insatiable sexual appetite, when the truth is I'd rather read a book."
"Každý si zřejmě myslí, že jsem běsnící nymfomanka, že mám neukojitelnou chuť na sex, zatímco pravda je, že bych si raději přečetla knihu."

"Better to live one year as a tiger, then a hundred as sheep."
"Lepší žít jeden rok jako tygr, než sto jako ovce."

"Prince Charles is very relaxed at the table, throwing his salad around willy-nilly. I didn't find him stiff at all."
"Princ Charles je u stolu velmi rozpustilý, chtě nechtě hází kolem sebe salátem. Vůbec se mi nezdá tak naškrobený."

"Catholicism is not a soothing religion. It's a painful religion. We're all gluttons for punishment."
"Katolictví není náboženství tišící bolest. Je to bolestivé náboženství. My všichni jsme dychtivý po trestu."

"It is difficult to believe in a religion that places such a high premium on chastity and virginity."
"Je těžké věřit v náboženství, které klade takový důraz na cudnost a panenství."

"To be brave is to love someone unconditionally, without expecting anything in return. To just give. That takes courage, because we don't want to fall on our faces or leave ourselves open to hurt."
"Je odvážné milovat někoho bezvýhradně, bez očekávání opětování čehokoliv. Jenom dávat. Vyžaduje to odvahu, protože nechceme spadnout na obličej nebo zanechat se otevřeni bolesti."

"We are responsible for our own fate, we reap what we sow, we get what we give, we pull in what we put out. I know these things for sure."
"Jsme zodpovědni za své osudy, sklidíme, co zasejeme, dostaneme, co dáme, bereme, co vyprodukujeme. Tohle vím jistě."

"I look at him (Rocco) and he doesn't look anything like me and I think, am I the mother?"
"Dívám se na něj a nic na něm nevypadá jako moje a myslím si, jsem vůbec matka?"

"I suppose I sometimes used to act like I wasn't a human being. Sometimes I look back at myself and remember things I used to say, or my hairstyle, and I cringe."
"Mám dojem, jako bych se nechovávala jako lidská bytost. Někdy se za sebou ohlížím zpět a vzpomínám na věci, které jsem říkala, nebo na své účesy a jsem znechucena."

"What's the difference between a pop star and a terrorist? You can negotiate with a terrorist."
"Jaký je rozdíl mezi popovou hvězdou a teroristou? S teroristou můžete vyjednávat."
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama